Behandlingsmetoder der benyttes i klinikken

Triggerpunktakupunktur

Et triggerpunkt er det ømmeste punkt i en muskel. Det skyldes, at der på det punkt en samling af myoser, eller med andre ord affaldsstoffer. Patienten bliver behandlet ved at der isættes nåle i musklerne, i disse såkaldte triggerpunkter. Det giver en hurtig reaktion i musklen, og patienten vil ofte mærke en lille lettelse når behandlingen med akupunktur er færdig.

Refleksakupunktur og AcuNova

Disse to systemer ligner hinanden på mange punkter. Der er dog små forskelle mellem dem.

Refleksakupunktur

Herisættes nåle i patientens fingerled for at aktivere nervesystemet. Dette sender signaler til centralnervesystemet, der stimulerer kroppens egenproduktion af smertestillende endorfiner. Disse endorfiner sendes til det lokaliserede område, hvor problemet sidder, og derved lindres smerten.

AcuNova

AcuNova er en moderne form for akupunktur, som indeholder små systemer. Den helt specielle sammensætning af nålene i disse systemer giver et rigtig godt resultat. Nålene kan sættes både i leddene og i huden langs kroppen, alt efter hvilket system der bruges. Samtidig med, at man behandler smerten akut, fjerner man ofte også selve årsagen til smerten. Akupunkturbehandlingen stimulerer nemlig de hormonproducerende kirtler til at frigive forskellige kemiske substanser, der starter en helbredende og lindrende proces.

TCM: klassisk akupunktur

Dette er et tusinde års gammelt behandlingssystem, hvor der er fokus på at kroppens energi skal være intakt og flyde frit og uhindret rundt i kroppen.  Der er normalt en fin balance i kroppen. Hvis denne balance forstyrres, så vil man føle sig utilpas og dårlig.  Der behandles på kroppens energibaner/meridianbaner med nåle, så energierne igen kan flyde frit rundt uden problemer. 

Øreakupunktur

Lige som man kan finde og behandle hele kroppen under ens fødder, så kan man kan finde hele kroppen i øret – alle legemsdele, organer, knogler samt nervesystemet. Hvis der er et problem eller en lidelse i kroppen, vil det afspejles i øret. Det tilsvarende punkt i øret vil være trykfølsomt, ømt og have en anden hudmodstand end resten af øret.

Man benytter almindeligvis små engangsnåle eller ASP-nåle. ASP-nåle er små nåle der skal blive i øret i 5 – 7 dage, hvis de ikke selv er faldet ud inden. De bliver siddende i øret i den tid de arbejder, og når der ikke er mere spænding omkring ASP-nålene, så falder de ud. Ellers tages de ud med en pincet.

Eciwo

Eciwo er en specifik akupunkturmetode, hvor man benytter kroppens mikrosystem. Omkring samtlige rørknogler i kroppen er der områder, hvor de forskellige organsystemer er placeret. Disse punkter identificeres, så der kan stilles en diagnose, og efterfølgende udføres en behandling af især smertetilstande.