Hvis man er blevet ramt af en blodprop i øjet

Hvis man er blevet ramt af en blodprop i øjet, er det bedst at reagere hurtigt og starte på akupunkturbehandlingen så hurtigt som muligt. Ved en blodprop kan akupunkturbehandlingen hjælpe op til 70%. 
Man kan godt blive hjulpet i mange måneder efter blodproppen, men bedringen er bedst og hurtigst i de første måneder. 

Man skal altid først søge læge, hvis der er mistanke om en blodprop i øjet. I nogle få tilfælde (ved sygdommen arteritis temporalis) kan man blive blind, hvis man ikke får store mængder binyrebarkhormon hurtigt.  

Hvorfor hjælper akupunktur efter en blodprop i øjet?

Når en blodprop rammer en vene, vil de blodårer, der fører væske og affaldsstoffer væk fra øjets celler blive ramt. Når en blodprop rammer en arterie i øjet, vil de blodårer der fører ilt og næringsstoffer til øjets celler blive ramt. 

Kroppen er ikke i stand til selv at åbne op for de tillukkede blodårer og skal danne nye årer til at få flowet igang igen i øjet. I den tid kan væske og affaldsstoffer forblive i øjet og synscellerne kan blive dysfunktionelle, hvilket igen kan resultere i at man kan få nedsat syn eller helt miste synet.  
Det er kun omkring hver anden, der får sit syn delvist tilbage. 

Med akupunkturbehandlinger skaber man en bedre blodgennemstrømning til øjet, og chancen for at man bevarer synet er væsentligt forbedret. For nogle bliver synet også bedre, men det er ikke noget vi kan love. 

Behandlingsforløbet

Selve akupunkturbehandlingen foregår på fødderne, hænderne, ved øjenbrynene og i øjenomgivelserne. Der ændres på stederne fra behandling til behandling. 

Man starter med en samtale med efterfølgende synstest her i klinikken. 
Så kommer man ind i en kabine og bliver behandlet intensivt.  

Et normalt behandlingsforløb varer i 2 efterfølgende uger. 
Forløbet ser således ud: 2 omgange af 5 dage, med 2 behandlinger per dag.  
Det vil sige 20 behandlinger på 10 dage. En behandling varer i 30 minutter, derefter får man en times pause og til sidst en behandling mere på 30 minutter. 

Efter din sidste behandling vil du få endnu en synstest og en afsluttende samtale hvor vi gennemgår forløbet. 

Prisen for de 20 behandlinger er i alt 6.750,- 

Succeshistorie